Een succes in Westerlo

               

WIE ZIJN WE?

LUCCREATIEF

WAT KAN U VAN ONS VERWACHTEN?
Auteur en regie; productieleiding; artistieke leiding externe projecten; samenstellen en begeleiden van artistiek en ondersteunend team: acteurs, dansers, muzikanten, toneelmeesters en regie-assistenten. We onderhandelen met de verschillende leveranciers, o.a. licht, geluid, en beeld. Contacten acteurs en crew.
ONS DOEL. Het vormgeven en ondersteunen van culturele, muzikale en creatieve podiumkunsten of evenementen met de focus op muziektheater (dans, drama, muziek).
WAARVOOR STAAN WE ?
Creatie: wil zelf vanuit originele ideeën podiumkunsten vormgeven. Vernieuwend: creëert podiumkunsten vanuit een eigentijdse beleving met een verrassende touch. Professionaliteit: werkt vanuit een professioneel kader aan podiumkunsten. De organisatie heeft een netwerk (artistiek en organisatorisch) opgebouwd en tracht telkens een kwaliteitsvol en artistiek hoogstaand theaterproduct af te leveren.
Coaching: heeft in zijn werking aandacht voor begeleiden/managen van jonge professionele, semiprofessionele en andere talentvolle podiumkunstenaars. Sociaal: tracht in elke productie het sociale en het samenhorigheidsgevoel een belangrijke plaats te geven.

Contact

  •   +32475/436951